Image

Sisteme antiincendiu

Sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu au rol de protecție, de a detecta și semnaliza în cel mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zona care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia. Conceptul general de protectie la foc pentru orice clădire are ca scop următoarele obiective:
• protecția vieții oamenilor
• protecția bunurilor materiale
• prevenirea întreruperii activității.

Conform Normativ I118/2015-3, echiparea cu instalații de semnalizare a incendiilor se prevăd în mod obligatoriu la următoarele compartimente de incendiu, construcții și încăperi:

- construcții închise de importanță excepțională și deosebită (A, B)
- clădiri civile (administrative, de cultură, de sport, de cult) cu aria construit mai mare de 600m2 sau mai mult de patru niveluri supraterane sau cu peste 300 persoane.
- clădiri, compartimente de incendiu și încăperile pentru comerț cu mai mult de două niveluri sau cu aria construit mai mare de 600m2;
- clădiri înalte, cu excepția locuințelor, și foarte înalte indiferent de destinație;
- clădiri cu săli aglomerate;
- clădiri/construcții având destinația de învățământ cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construit mai mare de 600m2 și mai mult de două niveluri;
- clădiri cu destinația de cazare a elevilor, studenților, sportivilor cu mai mult de 100 persoane sau cu aria construit mai mare de 600m2 și mai mult de trei niveluri;
- clădiri montane cu capacități maxime simultane mai mari de 100 paturi și trei niveluri supraterane; structuri de primire turistic cu funcțiuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau 50 de paturi), etc.

Servicii de mentenanță (întreținere)


Funcționarea corectă a unui sistem de detectie si semnalizare la incendiu necesită o inspecție periodică. Încheierea unui contract de mentenanță nu reprezintă o opțiune, ci o obligație conform legislației în domeniu. Conform Normativului P118/3 - 2015, după recepția sistemului, chiar dacă respectiva construcție este sau nu utilizată, trebuie încheiat un contract de mentenanță între proprietarul, respectiv utilizatorul clădirii și instalatorul sistemului sau o altă firmă autorizată și specializată în lucrări de întreținere a sistemelor de detectie incendiu. Contractul de mentenanță trebuie să conțină obligatoriu perioada în care un sistem de detecție și semnalizare la incendiu trebuie repus în funcțiune în cazul unei defecțiuni, respectiv mențiuni referitoare la modalitatea de acces la echipament. Firma noastră oferă pentru sistemele de detecție și semnalizare la incendiu instalate de noi sau de alte firme următoarele servicii:
- mentenanță;
- service;
- garanție;
- postgaranție;
- consultanță.
În cazul contractelor de întreținere / mentenanță se vor efectua operațiuni precum:
• verificarea funcționării detectoarelor conform caracteristicilor tehnice certificate de producător;
• verificarea funcționării centralei de detecție de incendiu adresabilă sau convențională;
• verificarea funcționării sirenei în regim de alarmare la incendiu;
• verificarea funcționării indicatoarelor optice de semnalizare, inclusiv a butoanelor de urgenta - panică;
• verificarea la centrala de detecție a părții de alimentare de back-up (acumulator) pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie electrică.